O instytucie

Instytut Telekomunikacji (do roku 1975 noszący nazwę Instytutu Teleelektroniki) utworzono w roku 1970 poprzez połączenie czterech katedr telekomunikacyjnych PW. Poza powyżej wymienionymi były to Katedra Telekomutacji, kierowana przez wiele lat przez Stanisława Kuhna, i Katedra Teletechniki Komunikacyjnej. W roku 1975 z Instytutu Radioelektroniki do Instytutu Telekomunikacji przeniesiono Zakład Radiolokacji, który był spadkobiercą Katedry Radiolokacji, której wieloletnim kierownikiem był Stanisław Sławiński. Przez pierwszych kilka lat, działalność Instytutu Telekomunikacji oparta była na oddzielnych zespołach badawczych i dydaktycznych. W roku 1976 utworzono cztery zakłady dydaktyczno-naukowe, działające pod tymi samymi nazwami do 1 lutego 2015 roku:

Zakład Podstaw Telekomunikacji
Zakład Systemów Teletransmisyjnych
Zakład Systemów Mikrofalowych i Optoelektronicznych
Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Do końca lat osiemdziesiątych Instytutowi podlegał organizacyjnie Zakład Opracowań Teletransmisyjnej Aparatury Pomiarowej ZOTAP, w którym opracowywano i wytwarzano małe serie aparatury pomiarowo-kontrolnej.

Od 1 lutego 2015 roku utworzono:

Zakład Cyberbezpieczeństwa
Zakład Sieci i Usług Teleinformatycznych
Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
Zespół Architektur i Zastosowań Internetu

Instytutem Telekomunikacji kierowali: Witold Nowicki w latach 1970-73, Juliusz Grabowski w latach 1973-75, Marian Dąbrowski w latach 1975-82, Stanisław Sławiński w latach 1983-87, Zenon Baran w latach 1987-91, Władysław Majewski w latach 1991-2002, Andrzej Dąbrowski w latach 2002-2008, Józef Lubacz w latach 2008 – 2016, Jerzy Siuzdak od roku 2016