Dyrekcja

J. Siuzdak

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak
pok. 510 tel. 22 234 7868

Zastępca Dyrektora ds. Nauczania
mgr. inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter
pok. 508 tel. 22 234 7434

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr hab. inż Jarosław Turkiewicz
pok. 510 tel. 22 234 7868